سراند

سراند

تهیه شده از فوم فوق العاده مرغوب
با ضخامت 35 میلیمتر
در رنگ های قرمز و مشکی