فنر

فنر

تهیه شده از مفتول استیل
تعداد موجود در هر بسته 12 عدد